Tarihi

Abdülmecid-i Sivasi Hazretleri Tekkesi

Yapım ve Yenileme

Tekkenin kuruluş tarihi tesbit edilememektedir. Ancak Vakı#ar Genel Müdürlüğü Arşişvi’nde Abdülmecid Sivâsî’nin Eyüpsultan’da bir tekke tesis ettiği kayıtlı olduğuna göre adı geçen şeyhin Eyüpsultan Nişancısı’ndaki konağa meşihat koyarak burayı asıl postnişin olduğu Fatih Sultanselim’deki Sivâsî Tekkesi’ne bağlı bir zâviye haline getirdiği tahmin edilebilir. Abdülmecid Sivâsî ve Abdülahad Nûri’nin burada medfun olmaları dolayısıyla tekke Şemsiyye-Sivâsiyye’nin İstanbul’daki âsitânesi haline gelmiştir.

Anadolu Kazaskeri Çankırılı Mustafa Râsih Efendi tarafından XVII. yüzyılın ortalarında medrese olarak tesis edilen yapı 1715’te bâninin oğlu Şeyhülislâm Damadzâde Ahmed Efendi tarafından Nakşibendîliğin Müceddidî kolunu ilk defa İstanbul’da yayan Şeyh Murad Buhârî adına tekkeye çevirmiştir.

Kaynaklarda Sivâsî Efendi, Şemsi Sivâsî, Abdülahad Nûri adlarıyla da anılan tekke İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Nişancı Mustafa Paşa mahallesinde Eyüpsultan Nişancı yolu üzerinde yer alır.
Abdülmecid Sivasi Efendi Türbesi’nin bitişiğinde bulunuyordu. 1913-1914 Alman Mavileri Haritasında türbe’nin sağ tarafında “Cami” olarak işaretli olan yerde bügün “Nişancı Sitesi” bulunmaktadır. Reîsülküttâb La‘lî Efendi, Şeyh Abdülmecid Sivâsî’ye (ö. 1049/1639) geldiğinde Eyüpsultan Nişancısı’nda daha sonra tekkenin tesis edileceği bahçe içindeki konağı hediye etmiş, Şeyh efendi de vâiz olarak görev yaptığı Ayasofya civarındaki evinden buraya taşınmış, vefatında da bu bahçeye defnedilmiştir. Bu tarihten iki yıl sonra Kösem Mahpeyker Vâlide Sultan kethüdâsı Behram Ağa’nın nezaretiyle Şeyh Abdülmecid Sivâsî’nin kabri üzerine türbe yaptırmış, şeyhin yeğeni Şeyh Abdülahad Nûri de aynı bahçede ayrı bir türbeye defnedilmiştir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Admin

Gördüklerimizi gezilerimizi paylaşalım. Siz de gelin aramıza... Haydi üye olun ve paylaşın gittiğiniz yerleri...

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu